407henriko.seOns 20 Okt

1981

Betong

Vågbrytare vid havet. Men kunde lätt fungerat som dyr kommunalt finansierad konst på ett torg.

Katten Pipis

Litet vattenfall i en park

Panorama i klassrum

I Danmark hos en vänklass.

Stenabåt

Svanar

Taget väldigt nära i en liten gummibåt

Tine