200henriko.seLör 16 Feb

KLOCKSERVER2000

Funktion

KLOCKSERVER2000 är servern i EuroTimes klockserversystem, ett system för att hantera stora mängder av registreringsterminaler (stämpelkockor). Registreringsterminalerna kan anslutas via tcp/ip-nät, ipx-nät eller seriell kabel. Servern hanterar persondata och de registreringar (stämplingar) som görs. Den kan hantera data åt flera personaladministrativa system samtidigt, även personaladministrativa system av olika typ.


Detta är generation 1. Ett 16-bitars Windows-program.


Och detta är användargränssnittet för generation 2. Generation 2 är skriven mot win32 och kan antingen köras som ett vanligt program eller som en tjänst. Användargränssnittet är ett separat program.

Mina insatser

Jag har gjort all systemering och programmering. Det mesta är skrivet i Visual Basic (som jag nu hatar), men vissa delar är skrivna i C. Även alla grafiska små symboler har jag ritat. Men det största arbetet har nog ändå varit att ta fram de protokoll som möjliggör att klockservern kan prata med olika stämpelklockor över olika typer av överföringskanaler.