200henriko.seLör 16 Feb

PCB

Mina insatser

Utifrån en blyertsritning gjorde jag först en riktig el-cad-ritning. Utifrån den lista med komponenter man då fick placerade jag sedan ut alla komponenterna på kortet. Då den automatiserade hjälpen för att dra alla ledningsbanor inte var till mycket hjälp på detta kort så blev jag tvungen att dra de flesta ledningsbanor manuellt.


Klicka på kortet för att vända och spegla kortet.

Förutom detta kort har jag tagit fram två andra kort.