200henriko.seLör 16 Feb

PCT

Funktion

En specialskriven programkodseditor för ett PCL-system. För att göra det maximalt enkelt och snabbt att koda utrustades editorn med snabbkomplettering av kommandon, automatiskt antal parametrar, blockhantering, självjusterande goto-satser och flerradiga kommentarer per programsats.

Mina insatser

Det är jag som skrivit allt. Kodningen är gjord i Pascal.


Den lurigaste biten att koda i editorn var nog blockediteringen, då det var krav på att editorn hela tiden skulle räkna om alla absoluta programhopp (tex gosub). Ibland flyttas bara själva hoppkommandot, ibland flyttas bara målraden, och ibland flyttades båda.


Om man ville få hjälp med hur kommandona hette kunde man få en dynamisk lista.Men det fanns också lite fuzzy logic som gjorde det möjligt att skriva förkortningar, lite hur som helst faktiskt. Samma funktion gjorde att man kunde stava kommandona i stort sett hur som helst, och editorn klarade ändå få fram önskat kommando.


Och här är en översikt av funktionerna i editorn..