200henriko.seLör 16 Feb

DigPot Config Tool

DigPot är en ny typ av styrelektronik för ställdon (motorer).

DigPot Config Tool är ett program som under stark tidspress togs fram för två syften.

Dels behövs det en möjlighet att ställa in diverse parametrar, som bestämmer exakt hur ställdonen ska fungera.

Och dels önskades något som i mässmontern kunde visa vilken funktionalitet styrelektroniken i donen verkligen har.


Här är en vy som visar alla inställningar man kan göra. (Samt ladda och spara dem på disk.)


Och här är en ganska cool vy som under drift visar diverse statusinformation.

Programmet har också möjlighet att lägga ut vissa staplar och LED-displayer för att visas på storbildsskärm.

Mina instatser

All systemering och programmering. Har även tagit fram stora delar av kommunikationsprotokollet som används.