200henriko.seLör 16 Feb

DCDI-Tuner

Första versionen av ett program för att bla hantera tändkurvor till tändsystem avsett för mindre motorer, typ i motorsågar och sånt.

Då det tillsynes verkade som ett relativt sett enkelt system valde vi att inte designa det riktigt som en vanlig Windows-applikation, utan snarare lät designen inspireras av datorspel och deras menysystem.

Notera de stora menysymbolerna längst ner, som förutom att de är klickbara för att plocka upp olika delar av programmet, även ger viss information även när respektive verktyg inte är framme.

I senare versioner, som jag inte kan avslöja allt för mycket om, har det dykt upp många nya önskade funktioner, så nu mera är inte riktigt lika mycket luft i användargränssnittet som på dessa bilder.

Mina instatser

All systemering och programmering.